Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Dlaczego warto postawić na ogrzewanie węglowe?

Unowocześnienie infrastruktury socjalnobytowej oraz wzrost jakości życia Polaków stymulują potrzebę poprawy komfortu. W  naszych warunkach klimatycznych zaspokojenie rosnących potrzeb wiąże się ściśle m.in. ze wzrostem zapotrzebowania na energię cieplną. Możliwości dostarczenia lub wytworzenia ciepła w gospodarstwach domowych są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, a w dużym skrócie można stwierdzić, że podobnie jak w przypadku każdego z nabywanych dóbr, u podstaw podejmowania racjonalnej decyzji o wyborze sposobu ogrzewania budynku/mieszkania leży relacja szeroko rozumianej jakości (efektywność i wygoda użycia) do ceny, a szerzej do całkowitego kosztu wytworzenia ciepła. Niestety, obecnie w związku z presją dekarbonizacyjną i towarzyszącym jej szumem informacyjnym potęgowanym marketingowymi komunikatami sprzedawców różnych paliw i kotłów coraz trudniej o w pełni dojrzałe decyzje. Chcąc ułatwić Państwu dokonanie właściwego wyboru, w Polskiej Grupie Górniczej zestawiliśmy atuty ogrzewnictwa węglowego i wraz ze wskazaniem na źródła jego przewagi nad alternatywnymi metodami ogrzewania opublikowaliśmy je poniżej:

 • W chwili obecnej poza nielicznymi enklawami, korzystanie z węgla jest w pełni legalne i  dopuszczone przepisami prawa. Ważne, aby odbywało się w warunkach i technikach, jakie umożliwiają technologie XXI w.
 • Porównując koszty wytworzenia pożądanych ilości ciepła, to węgiel nadal jest bezkonkurencyjny. Warto zauważyć, że od dłuższego czasu ceny węgla pozostają stabilne i przewidywalne, a  więc i koszt wytworzenia ciepła/ogrzewania można przewidzieć.
 • Węgiel opałowy w znacznej części produkowany jest w Polsce, a funkcjonowanie globalnego rynku węgla energetycznego pozwala na przyjęcie uzasadnionego założenia, że taniego, wysokojakościowego węgla na rynku nie zabraknie.
 • Kotły węglowe są relatywnie tanie i nieskomplikowane. Poprawna instalacja i prawidłowe z nich korzystanie dają gwarancję bezpiecznego, efektywnego użytkowania.
 • Energia cieplna wytworzona z węgla może być bezpieczna dla środowiska (patrz: rozwój technologii kotlarskich np. standard ecodesign).
 • Dzięki rozwojowi technik kotlarskich i wprowadzeniu do niemal powszechnego użytku węglowych kotłów automatycznych, ogrzewnictwu węglowemu trudno zarzucić nadmierną uciążliwość w trakcie użytkowania.
 • Możliwość magazynowania paliwa (energii). Bez porównania z którymkolwiek konkurentów węgiel kamienny bez nadmiernych środków ostrożności, na względnie niewielkiej przestrzeni można przechowywać nawet w długim okresie czasu.
 • Instalacja i podłączenie kotła oraz  uruchomienie kotłowni węglowych nie wymaga przejścia przez złożone procedury i urzędowe formalności, wystarczy wykwalifikowany instalator i zaproszenie kominiarza, który przecież przynosi szczęście.
 • Przewód dymowy (komin) może być wykonany z tradycyjnych materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur, a poza koniecznością utrzymania podstawowych parametrów użytkowych komin nie podlega szczególnie trudnym do osiągnięcia rygorom.
 • Użytkownicy węgla podkreślają, że „węgiel w kotłowni mają, a gaz w rurce mogą mieć”. Zauważona różnica wynika z faktu, że w przypadku zgromadzonego paliwa wzrasta poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Opał kupujemy wtedy, kiedy chcemy, rachunki za dostarczone ciepło lub gaz płacimy wtedy, kiedy musimy tzn. w umówionych i obowiązujących terminach.
 • Jeśli nasz budynek lub mieszkanie nie ma przyłącza gazowego lub ciepłowniczego to wydaje się, że nie ma alternatywy tylko węgiel może zapewnić nam tanie, bezpieczne i komfortowe przetrwanie zimy.

Podsumowując, za najważniejsze w procesie podejmowania decyzji o wyborze sposobu ogrzewania uznać należy:

 • sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego bądź firmy,
 • dostępność paliw i ich ceny, a właściwie ich dynamikę,
 • możliwość bezpiecznego, taniego magazynowania, paliwa,
 • uwarunkowania prawne umożliwiające korzystanie z określonych paliw lub urządzeń grzewczych,
 • warunki techniczne w budynku umożliwiające zainstalowanie urządzeń określonego typu,
 • wpływ instalacji grzewczej na środowisko naturalne,
 • wygodę korzystania z urządzeń wytwarzających ciepło,
 • możliwości zastosowania rozwiązania alternatywnego np. podłączenia budynku do sieci grzewczej lub gazowej.

 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.