Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Identyfikacja produktów Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Worki 20kg


Karlik Ekogroszek
Retopal Ekogroszek
Pieklorz Ekogroszek

Aktualnie w opakowaniach po 20 kg, Polska Grupa Górnicza S.A. konfekcjonuje trzy sortymenty ekogroszków, są to: Ekogroszek Karlik®, Ekogroszek Retopal® oraz Ekogroszek Pieklorz®. Produkty pakowane są do odpowiednich przeznaczonych do transportu i przechowywania węgla opakowań z biało czerwonym nadrukiem oraz ujednoliconym zestawem danych o parametrach fizykochemicznych węgla i danymi kontaktowymi. Worki stosowane przez PGG S.A. są sygnowane zastrzeżonymi logiem firmy i znakami towarowymi produktów. Zakup ekogroszków w takich opakowaniach daje gwarancję jakości nabywanego produktu.

 
 

Paliwa PGG S.A. kofekcjonowane przez Autoryzowanych
Sprzedawców Węgla

Autoryzowani Sprzedawcy Węgla PGG S.A. [ASW PGG] uzyskali zgodę Spółki na konfekcjonowanie paliw oferowanych przez PGG S.A. Układ graficzny oznaczeń na opakowaniach wykorzystywanych przez ASW PGG S.A. i co za tym idzie wygląd opakowań używanych przez ASW PGG S.A. powinny być i są zbliżone do wzorów i oznaczeń stosowanych przez Polską Grupę Górniczą.

Jednakże, w celu pełnego zabezpieczenia identyfikowalności produktów PGG SA, w opakowaniach stosowanych przez Autoryzowanych Sprzedawców zmieniono kolorystykę (elementy wykończeniowe nie są czerwone lecz czarne), ponadto na workach stosowanych przez AS W PGG S.A. umieszczana jest jednoznaczna informacja o podmiocie konfekcjonującym i  deklaracja Autoryzowanego Sprzedawcy o tożsamości zapakowanego węgla z węglem zakupionym w Polskiej Grupie Górniczej. Autoryzowany Sprzedawca PGG SA w pełni odpowiada za jakość i pochodzenie konfekcjonowanego na składach węgla.

Autoryzowany Sprzedawca może konfekcjonować różne sortymenty węgla zakupione w Zakładach Polskiej Grupy Górniczej, jednakże wszystkie paliwa PGG SA niezależnie od sortymentu powinny być zapakowane do opakowań zgodnych z ustalonym wzorcem. Przykład, wzór opakowania stosowanego przez ASW PGG S.A. zamieszczono poniżej

 
Pieklorz Ekogroszek
Przykładowe opakowanie stosowane przez ASW PGG S.A.
 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.