Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Identyfikacja produktów Polskiej Grupy Górniczej S.A.


Worki 25kg


Karlik Ekogroszek
Retopal Ekogroszek

Aktualnie w opakowaniach po 25 kg, Polska Grupa Górnicza SA konfekcjonuje dwa sortymenty ekogroszków, są to: Ekogroszek Karlik® oraz Ekogroszek Retopal®. Oba produkty pakowane są do odpowiednich przeznaczonych do transportu i przechowywania węgla opakowań z biało czerwonym nadrukiem oraz ujednoliconym zestawem danych o parametrach fizykochemicznych węgla i danymi kontaktowymi. Worki stosowane przez PGG SA są sygnowane zastrzeżonymi logiem firmy i znakami towarowymi produktów. Zakup ekogroszków w takich opakowaniach daje gwarancję jakości nabywanego produktu.

 
 

Big Bag 1000kg


Greenpal Ekomiał
Karlik Ekogroszek
Retopal Ekogroszek

Aktualnie w opakowania typu Big Bag o pojemności 1000 kg Polska Grupa Górnicza SA konfekcjonuje trzy sortymenty paliw ekologicznych Ekogroszek Karlik®, Ekogroszek Retopal® oraz Ekomiał Greenpal®.

Podobnie jak w przypadku opakowań o pojemności 25 kg produkty w opakowaniach po 1t oznaczone są zestawem sygnatur i danych producenta umożliwiających identyfikację zapakowanego produktu.

 

Paliwa PGG SA kofekcjonowane przez Autoryzowanych Sprzedawców

Autoryzowani Sprzedawcy PGG SA [AS PGG] uzyskali zgodę Spółki na konfekcjonowanie paliw oferowanych przez PGG SA. Układ graficzny oznaczeń na opakowaniach wykorzystywanych przez AS PGG i co za tym idzie wygląd opakowań używanych przez AS PGG  powinny być i są zbliżone do wzorów i oznaczeń stosowanych przez Polską Grupę Górniczą.

Jednakże, w celu pełnego zabezpieczenia identyfikowalności produktów PGG SA, w opakowaniach stosowanych przez Autoryzowanych Sprzedawców zmieniono kolorystykę (elementy wykończeniowe nie są czerwone lecz czarne), ponadto na workach stosowanych przez AS PGG umieszczana jest jednoznaczna informacja o podmiocie konfekcjonującym i  deklaracja Autoryzowanego Sprzedawcy o tożsamości zapakowanego węgla z węglem zakupionym w Polskiej Grupie Górniczej. Autoryzowany Sprzedawca PGG SA w pełni odpowiada za jakość i pochodzenie konfekcjonowanego na składach węgla.

Autoryzowany Sprzedawca może konfekcjonować różne sortymenty węgla zakupione w Zakładach Polskiej Grupy Górniczej, jednakże wszystkie paliwa PGG SA niezależnie od sortymentu powinny być zapakowane do opakowań zgodnych z ustalonym wzorcem. Przykład, wzór opakowania stosowanego przez AS PGG zamieszczono poniżej

 
Pieklorz Ekogroszek
Przykładowe opakowanie stosowane przez AS PGG
 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.