Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Markowe, ekologiczne paliwa węglowe PGG S.A.

Odpowiadając na wyzwania zawarte w regulacjach prawnych, a przede wszystkim wychodząc naprzeciw stale wzrastającym oczekiwaniom klientów Polska Grupa Górnicza SA wprowadziła do oferty handlowej innowacyjne paliwa węglowe charakteryzujące się wysoką wartością opałową i niską zawartością zanieczyszczeń.

Wysokoenergetyczne Ekologiczne Paliwa Węglowe Polskiej Grupy Górniczej wytwarza się w złożonym, innowacyjnym procesie technologicznym, w którym uwzględniono nie tylko kwestie ekologiczne i powiązaną z nimi efektywność energetyczną, ale również wiele dotąd bagatelizowanych kwestii, jak np. wytrzymałość mechaniczną węgla, ważną chociażby ze względu na samoczynny sposób podawania paliwa w  automatycznych kotłach węglowych.

Optymalizacji technologii produkcji i wprowadzaniu do sprzedaży nowych sortymentów towarzyszy szereg testów, realizowanych m.in. z udziałem użytkowników węgla, którzy każdy prototypowy opał testują w swoich domowych kotłach, a następnie doświadczeniami z tych prób dzielą się z technologami PGG S.A. Właśnie w  rezultacie takich wieloetapowych testów, w oparciu o empirycznie zweryfikowane wyniki badań laboratoryjnych, przygotowano i wprowadzono do sprzedaży produkty tworzące aktualną paletę ekologicznych produktów handlowych Spółki. Podkreślić przy tym należy, że każde z oferowanych przez Polską Grupę Górniczą ekopaliw nie tylko spełnia wymagania określone w  przepisach prawa, ale, z uwagi na swoje unikalne cechy, jest produktem przodującym wśród ekologicznych paliw węglowych oferowanych na polskim rynku węgla opałowego.

W następstwie powyższego Ekogroszki Karlik, Pieklorz i Retopal oraz Ekomiał Greenpal PGG S.A. są źródłem autentycznej satysfakcji użytkowników i realnym wyzwaniem dla konkurentów PGG SA. Pamiętać jednak należy, że fundamentem uzyskania pożądanych rezultatów energetycznych i  ekologicznych jest stosowanie paliw o parametrach określonych przez producenta kotła.

Szczegółowe informacje o parametrach fizykochemicznych w kartach produktów.

EKOGROSZKI

Karlik Ekogroszek
Karlik Ekogroszek

Ekogroszek Karlik jest najnowszym z nowoczesnych paliw węglowych oferowanych przez PGG SA. Wdrożona i z dobrym skutkiem stosowana technologia produkcji tego paliwa decyduje o jego parametrach jakościowych i cechach użytkowych. Stabilne uziarnienie (w przedziale od 6 mm do 25 mm) czyni ten produkt szczególnie przydatnym do wykorzystania w węglowych kotłach automatycznych, a wysoka wartość opałowa (powyżej 26  MJ/kg) i niska zawartość balastu (popiołu 3-9 %, wilgoci 5-13 %, siarki ≤  0,8) gwarantują ograniczenie emisji szkodliwych czynników do środowiska.

Stosowanie Ekogroszku Karlik w  prawidłowo użytkowanych kotłach 5 klasy lub ecodesign daje gwarancję taniego, ekologicznego ciepła. Podobnie jak pozostałe sortymenty średnie Karlik może być zużywany w kotłach klasy 3 i 4 pod warunkiem, że producent kotła dopuszcza stosowanie paliwa o własnościach zgodnych z parametrami Ekogroszku Karlik. Zawsze zalecamy korzystanie z paliw o parametrach zgodnych z wyróżnikami określonymi w dokumentacji dostarczonej przez producenta kotła.

Specyfikacja jakościowa:

Wartość opałowa Qir: 26-28 MJ/kg
Uziarnienie: 6-25 mm
Spiekalność RI: 0-15
Zawartość popiołu Ar: 3-9 %
Zawartość wilgoci Wtr: 5-13 %
Zawartość siarki Str: ≤ 0.80

Retopal Ekogroszek
Retopal Ekogroszek

Ekogroszek RETOPAL – to uniwersalne paliwo węglowe o utrwalonej pozycji rynkowej, doskonale znane klientom PGG SA. Głównymi atutami tego ekogroszku są niska spiekalność (RI do 1) i powtarzalność parametrów jakościowych w tym wzorcowego uziarnienia (od 6 do 25 mm). Cechy Retopalu umożliwiają jego zużycie zarówno w starszych typach kotłów automatycznych jak i w kotłach, w których zastosowano najnowsze technologie kotlarskie. Podkreślamy, że uzyskanie optymalnych rezultatów energetycznych i ekologicznych jest możliwe tylko w przypadku sprawnych urządzeń i stosowania paliw o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta kotła.

Specyfikacja jakościowa:

Wartość opałowa Qir: 24-26 MJ/kg
Uziarnienie: 6-25 mm
Spiekalność RI: 0-5
Zawartość popiołu Ar: 5-10 %
Zawartość wilgoci Wtr: 9-15 %
Zawartość siarki Str: ≤ 0.80

Wujek Ekogroszek
Wujek Ekogroszek

Wujek Ekogroszek –  jest paliwem węglowym produkowany z węgla o wyjątkowo korzystnych parametrach fizykochemicznych dla zużycia w kotłach automatycznych. Wartość opałowa Ekogroszku Wujek od 28 MJ/kg do 31MJ/kg lokuje to paliwo wśród węgli o najwyższej przydatności do zużycia w kotłach stosowanych w sektorze komunalno-bytowym. Niska zawartość popiołu i siarki, a także akceptowalny poziom spiekalności powodują, że Wujek Ekogroszek® jest jednym z najchętniej wybieranych ekopaliw z oferty PGG SA. Efektywne i  bezpieczne korzystanie z tego paliwa zależy m.in. od stosowania w sprawnych instalacjach grzewczych z kotłem, w którym jego producent dopuszcza stosowanie paliw o wartości opałowej powyżej 28 kJ/kg.

Specyfikacja jakościowa:

Wartość opałowa Qir: min 28 MJ/kg
Uziarnienie:  6-25 mm
Spiekalność RI: 0 – 25
Zawartość popiołu Ar: max 2- 8%
Zawartość wilgoci Wtr: max 7%

Pieklorz Ekogroszek
Pieklorz Ekogroszek

Ekogroszek Pieklorz to jedno z najpopularniejszych na rynku, nowoczesne, wysokojakościowe paliwo węglowe produkowane KWK Chwałowice z węgla o stabilnych, powtarzalnych parametrach fizykochemicznych. Cechy produktu i wieloletnia obecności Ekogroszku Pieklorz na rynku spowodowały, że węgiel ten posiada stale wzrastającą grupę wiernych nabywców. Jak każdy z naszych ekogroszków, Pieklorz jest paliwem węglowym dedykowanym do stosowania w kotłach automatycznych, jednakże z powodzeniem może on być wykorzystany w przystosowanym do tego typu paliwa kotle rusztowym. Należy pamiętać, że optymalne efekty energetyczne uzyskujemy tylko wtedy, kiedy stosujemy paliwo zgodne z zaleceniami producenta kotła w poprawnie skonstruowanym i utrzymywanym układzie CO/CWU (kocioł/paliwo/wentylacja i spaliny).

Specyfikacja jakościowa:

Wartość opałowa Qir: > 26 MJ/kg
Uziarnienie: 5 - 25 mm
Spiekalność RI: 0 - 20
Zawartość popiołu Ar: max  9 %
Zawartość wilgoci Wtr: max 9 %

EKOMIAŁY

Greenpal Ekomiał
Greenpal Ekomiał

Greenpal Ekomiał to tanie, nowoczesne paliwo węglowe o uziarnieniu od 3 do 20 mm. Charakteryzuje się doskonałymi, stabilnymi parametrami jakościowymi i łatwym procesem spalania. Jest pierwszym certyfikowanym Ekomiałem w Polsce. Głównymi atutami tego produktu są: ograniczona do minimum podatność na spiekanie, a także atrakcyjna cena przy dobrej wartości opałowej. Ogrzewanie Ekomiałem Greenpal gwarantuje komfort cieplny i znaczne oszczędności w domowym budżecie, ważne jest jednak stosowanie tego produktu w urządzeniach przystosowanych do spalania miałów. Dlatego rekomendujemy stosowanie paliw zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta kotła. Podobnie jak wszystkie węgle opałowe PGG SA Greenpal Ekomiał nie zawiera domieszek sortymentów mułowych.

Specyfikacja jakościowa:

Wartość opałowa Qir: 24-25 MJ/kg
Uziarnienie: 3-20 mm
Spiekalność RI: 0 - 5
Zawartość popiołu Ar: 4 -10 %
Zawartość wilgoci Wtr: 7-16 %
Zawartość siarki Str: ≤ 1%

 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.