Zagrożenie zarażeniem koronawirusem
Jeżeli powziąłeś wiadomość, iż ktoś w tym zakresie nie przestrzega zasad zadzwoń: 32 716 3333

Informacja o sposobie awizacji odbioru węgla

Przedstawiciele Firm, które złożyły zamówienie na zakup węgla w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej dokonują awizacji odbioru węgla poprzez Internetowy Portal Klienta PGG

Awizacja odbioru węgla wykonywana jest z tygodniowym wyprzedzeniem zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Etap I – poniedziałek: klienci określają przewidywane zapotrzebowanie w następnym tygodniu.
  • Etap II - wtorek, środa: PGG potwierdza możliwości  realizacji zapotrzebowania klientów w zakresie tonażu i liczby samochodów w poszczególnych dniach następnego tygodnia w zależności do bieżących możliwości produkcyjnych.
  • Etap III - czwartek: przydzielone awizacje zostają udostępnione Klientowi, system automatycznie generuje numery identyfikacyjne awizacji. Klient dopełnia proces uzupełniając dane kierowców i pojazdów.

awizacja niepotwierdzona przez klienta (niewypełnione dane kierowcy oraz pojazdu)

Warunkiem ważności awizacji jest poprawne wypełnienie danych kierowcy i samochodu oraz przekazanie kierowcy wskazanemu przez klienta numeru identyfikacyjnego awizacji. Numery identyfikacyjne awizacji bez danych kierowców oraz samochodu nie będą realizowane. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji awizacji zawarte są w umowie sprzedaży węgla.

zgłoszenie przez klienta konieczności przesunięcia terminu awizacji odbioru węgla

W uzasadnionym przypadku, na  wniosek Klienta (pismo, e-mail, fax, tel.) dopuszcza się możliwość korekty terminu awizacji. Decyzję o zmianie terminu zatwierdza Kierownik Działu Obsługi Klienta lub osoba przez niego upoważniona.

awaria internetowego Portalu Klienta PGG

W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia awizacji należy niezwłocznie (w dniu wystąpienia problemów) skontaktować się z Działem Serwisu COIG S.A. (telefon: 32 757 4444) w celu wyjaśnienia i usunięcia problemów z systemem awizacji. Niedostosowanie się do powyższego może skutkować brakiem możliwości dokonania zgłoszenia w innej formie (fax, e-mail, pismo) w późniejszym terminie.

zgłoszenie przez klienta konieczności zmiany danych kierowców oraz pojazdów, którym została przydzielona awizacja  - dotyczy realizacji odbioru węgla na upoważnienia papierowe

Klient po wprowadzeniu danych kierowców oraz pojazdów przy przydzielonych numerach awizacji może w uzasadnionym przypadku wnioskować o zmianę tych danych w formie pisemnej (pismo, e-mail, fax). Decyzję o akceptacji zmian podejmuje Kierownik Działu Obsługi Klienta lub osoby przez niego upoważnione.

W celu usprawnienia procesu sprzedaży węgla przy odbiorze samochodowym w ramach przyznanej awizacji prosimy o dokonywanie przedpłat w terminie wskazanym w  umowie sprzedaży węgla. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek PGG może prowadzić do wydłużenia załadunku samochodów, a w skrajnych przypadkach do braku możliwości odbioru węgla w terminie.


 

x Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej.